Najnowsze wiadomości

18 czerwca 2024 7:28

Przenośnik zgrzebłowyPrzenośnik zgrzebłowy to rozwiązanie, które zalicza się do przenośników cięgnowych, to rodzaj przenośnika zabierakowego. Urządzenie transportowe typu przesuwającego, gdzie swobodnie do łańcucha przyczepione są elementy poprzeczne, które nazywa się zgrzebłami i przesuwają urobek w sposób ciągły.

Każdy przenośnik składa się z napędu, przęseł, łańcucha oraz zwrotni. Silnik napędowy, sprzęgnięty z przekładnią zębatą za pośrednictwem sprzęgła napędza gwiazdę napędową, która będzie pociągać łańcuch przenośnika razem z urobkiem. Do napędu stosowane są silniki, które maja wysoki moment rozruchowy. Elementy i zespoły tam stosowane są zunifikowane tak, że mogą się wzajemnie wymieniać.

Napęd pojedynczy przenośnika

Napęd złożony jest z kadłuba, gwiazdy łańcuchowej, przekładni, sprzęgła i silnika elektrycznego.

Trasa przenośnika

Trasa przenośnika jest złożona z rynien, łańcucha zgrzebłowego. Rynny są wykonywane ze stali, która ma większą wytrzymałość i jest ulepszona cieplnie, co poprawia jej odporność na ścieranie. Do rynien zakładane są zastawki, które zapobiegają wysypywaniu się urobku z takiego przenośnika.

Łańcuch zgrzebłowy

Składać się będzie z członów mających 800 mm, z których każdy składa się z dwóch piętnastoogniowych odcinków łańcucha ze średnicą drutu 14 mm, dwóch zamków, zgrzebła. .

Zwrotnia

Zwrotnia to ostatni człon przenośnika. Złożona jest z kadłuba, bębna, blachy ślizgowej, mechanizmu przesuwania bębna. Kadłub wykonany jest ze spawanych blach z dwoma uchami, co umożliwia rozpieranie zworotni z pomocą stojaków albo kotwiczenie do spągu. Bęben osadzony na dwóch łożyskach toczonych umieszczonych na przesuwnej osi. Mechanizm przesuwania bębna będzie służyć do naprężenia łańcucha zgrzebłowego, składać się będzie z dwóch śrub i dwóch przesuwnych nakrętek, obejmuje końce osi bębna.

Wyposażenie dodatkowe

Jeśli chodzi o wyposażenie dodatkowe mamy instalację elektryczną, która odpowiada za zasilanie silników, aparaturę sterowniczo – sygnalizacyjną, oświetlenie, zraszanie, pomosty i inne elementy zgodne również z zaleceniami BHP.

Klasyfikacja

Przenośniki mogą być dzielone według różnych kwestii

- funkcja spełniana przez rynny

- liczba łańcuchów ciągnących zgrzebła

- rodzaj konstrukcji

- miejsce stosowania

- rodzaj realizowanej pracy

- liczba silników w napędzie

- liczba napędów.

Zalety

Przede wszystkim do zalet przenośnika będzie trzeba dołączyć fakt, że ma małe wymiary, gwarantuje sprawny i szczelny transport, szerokie zastosowanie ma w wielu różnych gałęziach przemysłu, możliwość załadunku i rozładunku na dowolnym odcinku trasy.